تمام مصدومان فاجعه منا به ایران بازگشتند

جهان نیوز -

رئیس بیمارستان هلال احمر در مکه مکرمه با بیان اینکه آخرین مصدومان فاجعه منا به ایران اعزام شده‌اند، اظهارداشت: در حال حاضر هیچ مصدوم ایرانی ازفاجعه منا در بیمارستان مکه وجود ندارد.

منابع خبر
تمام مصدومان فاجعه منا به ایران بازگشتند جهان نیوز -
تمامی مصدومان فاجعه منا به ایران اعزام شدند الف -
اعزام آخرین مصدومان فاجعه منا به کشور فردا -