انتقال اسماعیل صحابه به بیمارستان و بازگشت به زندان بدون معالجه پزشک

انتقال اسماعیل صحابه به بیمارستان و بازگشت به زندان بدون معالجه پزشک
نوروز
نوروز -

۱۳۴۸/۱۰/۱۱

اسماعیل صحابه تبریزی، عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت و فعال سیاسی محبوس دربند ۳۵۰ اوین که با دستنبد به بیمارستان سینا منتقل شده بود بدون معاینه پزشک به زندان بازگردانده شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، اسماعیل صحابه تبریزی، عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی که در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود هفته ی گذشته با دستنبد به بیمارستان سینا منتقل شد اما از آنجا که این انتقال بدون هماهنگی با پزشک معالج و اطلاع به بیمارستان بوده به دلیل نبودن پزشک و عدم هماهنگی، صحابه مورد معاینه قرار نگرفت و به زندان بازگردانده شد.

بر اساس این گزارش برخورد ماموران امنیتی زندان اوین نه تنها با این زندانی سیاسی بلکه با پرسنل بیمارستان بسیار بد و تند بوده است.

اسماعیل صحابه تبریزی ۱۲ خرداد برای انجام عمل هموروئید به بیمارستان سینا منتقل شد و پس از گذراندن دو هفته نقاهت مجددا به زندان بازگردانده شد.

عضو شاخهٔ جوانان جبهه مشارکت و دبیر کمیتهٔ مالی ستاد جوانان حامی‌ خاتمی و موسوی (۸۸) به اتهام “نقش داشتن در برگزاری دعای کمیل” خانواده های زندانیان سیاسی و فعالان اصلاحات، به چهار سال حبس محکوم شده بود، از بهمن ماه سال ۸۹ بدون داشتن یک روز مرخصی در بند ٣۵٠ اوین بسر می برد.

منابع خبر
اسماعیل صحابه بدون معالجه به زندان بازگردانده شد ندای سبز آزادی -