امامزاده خالد نبی

خبرگزاری میزان -

امامزاده خالد نبی در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان گلستان واقع شده است

منابع خبر
امامزاده خالد نبی خبرگزاری میزان -