چرا آمریکا به دنبال حذف اسکناس است؟

جهان نیوز - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

دولت و بانک مرکزی آمریکا، به دلیل افزایش میزان استقراض دیگر توانایی ایجاد نقدینگی جدید را ندارد و به زودی سیستم‌های مالی و پولی آن‌ها مختل خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، بانک‌ها نیز از خطر ورشکستگی در امان نخواهند بود و به این دلیل برنامه حذف اسکناس را دنبال می‌کنند.

منابع خبر
چرا آمریکا به دنبال حذف اسکناس است؟ جهان نیوز - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
چرا آمریکا به دنبال حذف اسکناس است؟ خبرگزاری فارس - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
چرا آمریکا به دنبال حذف اسکناس است؟ باشگاه خبرنگاران - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵