تحریم‌ها و تاثیری که روی معتاد‌های ایران دارد

فردا -

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان که برای شرکت در نشست وزرای موادمخدر کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین حضور دارد، در این نشیت سخنرانی کرد

منابع خبر
تحریم‌ها و تاثیری که روی معتاد‌های ایران دارد فردا -