ارتش تایلند: تا یک سال دیگر انتخابات برگزار نمی شود

رهبر کودتای تایلند: تا یک سال انتخابات برگزار نخواهد شد
بی بی سی فارسی
یورو نیوز -

*خبر کوتاه* فرمانده ارتش تایلند که با کودتا قدرت را در دست گرفته اعلام کرد که حداقل تا سال آینده هیچ انتخاباتی در این کشور برگزار نخواهد شد. وی…

منابع خبر
ارتش تایلند: تا یک سال دیگر انتخابات برگزار نمی شود یورو نیوز -
رهبر کودتای تایلند: تا یک سال انتخابات برگزار نخواهد شد بی بی سی فارسی -