هدیه عابدینی برای فرزندان مرحوم نوروزی

جهان نیوز -

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس امروز دو هدیه ویژه برای فرزندان مرحوم هادی نوروزی تهیه کرد و به آنها داد.

منابع خبر
هدیه عابدینی برای فرزندان مرحوم نوروزی جهان نیوز -
هدیه عابدینی برای فرزندان مرحوم نوروزی فردا -
هدیه عابدینی برای فرزندان مرحوم نوروزی خبرگزاری فارس -
هدیه عابدینی برای فرزندان مرحوم نوروزی فوتبالی‌ترین -