از آنجائیکه در نظام اسلامی آخوندها منطق و ارائه دلیل جایی ندارد آخوند احمد خاتمی: سوریه تاوان حمایت از ایران را پس می دهد!

پیک ایران - ۳۰ تیر ۱۳۹۱خطیب نماز جمعه تهران شرایط فعلی را به جنگ اراده ها تشبیه کرد و با بیان اینکه سوریه تاوان مظلومیت فلسطین و حمایت از ایران را می دهد، خطاب به مردم سوریه گفت: بدانید اگر به دشمنان باج ندهید پیروز خواهید شد.

به گزارش مهر، آخوند احمد خاتمی در خطبه نماز جمعه امروز تهران با اشاره به  فشارهای اخیر اقتصادی که به مردم تحمیل  شده است (از طرف رژیم ناب آخوندی)، افزود: راه پیروزی در این عرصه را قرآن به ما آموخته است. آن راه چیزی نیست جز استقامت امت و امامت.(!)
خاتمی تاکید کرد: به فضل خدا و در همین شب های توسل کمر دشمن را خواهیم شکست.
 
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به تحولات سوریه افزود: سوریه تاوان مظلومیت فلسطین و حمایت از ایران را می دهد.
 

منابع خبر