الهلال و استقلال از گروه مرگ صعود کردند

جهان نیوز - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

با پیروزی الهلال مقابل العین، استقلال و الهلال از گروه مرگ صعود کردند.

منابع خبر
الهلال و استقلال از گروه مرگ صعود کردند جهان نیوز - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
الهلال و استقلال از گروه مرگ صعود کردند خبرگزاری فارس - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
الهلال و استقلال از گروه مرگ صعود کردند فوتبالی‌ترین - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲