دیدار منصوریان با مدیر مجموعه ورزشی آزادی/ احتمال انتقال تمرینات استقلال به زمین شماره دو