مشکل بزرگ رسانه ها در عصر دیجیتال: چه کسی برای خبرها پول می دهد؟

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

تهران - ایرنا - موسسه مطالعات روزنامه نگاری خبرگزاری رویترزمی گوید، سازمانهای خبری با چالش هایی از سوی غول های فناوری و همچنین فقدان اعتماد رو به رو هستند اما یک مشکل عمیق تر هم دارند: بسیاری از مردم نمی خواهند برای خبرهای آنلاین (برخط) پول پرداخت کنند

منابع خبر