اجرای ۹ طرح عمرانی در حوزه‌های قضایی تا پایان سال جاری / برنامه ریزی جهت تامین ۲۰ درصد برق مورد نیاز دادگستری‌های با استفاده از انرژی خورشید

خبرگزاری میزان - ۸ تیر ۱۳۹۸

معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری گلستان از اجرای ۹ طرح عمرانی در حوزه‌های قضایی استان تا پایان سال جاری خبر داد

منابع خبر