گفت وگوی رحمان و مدودف در باره مرگ نوزاد تاجیک

بی بی سی فارسی -

رئیس جمهوری تاجیکستان از نخست وزیر روسیه خواسته است که مرگ مرموز یک نوزاد تاجیک در شهر سن پیترزبورگ به طور منصفانه تحقیق شود و عاملان احتمالی این حادثه به مجازات برسند

منابع خبر
گفت وگوی رحمان و مدودف در باره مرگ نوزاد تاجیک بی بی سی فارسی -
جنجال مرگ نوزاد تاجیک در روسیه فرارو -