آلمان می تواند میدان دار تسریع مبادلات بانکی ایران و ایفای تعهدات برجامی اروپا باشد

در انتخابات پارلمان اروپا بین ۲۳ تا ۲۶ ماه مه ۲۰۱۹، گرایشات راست افراطی در اغلب کشورهای اروپائی با موفقیت روبرو بودند و خود را برای دگرگونی توازن قوا و تسخیر قدرت در انتخابات پارلمانی کشوری آماده می کنند.
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران – ایرنا –نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان این که آلمان می تواند میدان دار تسریع مبادلات بانکی ایران و ایفای تعهدات برجامی اعضای این توافق باشد،گفت: مقامات آلمان و اروپا باید بدانند ملت ایران پایبند به تعهداتش بوده و خواهد بود به شرطی که آنها هم متعهد باشند

منابع خبر