ترامپ: منتظر دیدار با حسن روحانی نیستم

خبرگزاری دانشجو - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
منابع خبر
ترامپ: منتظر دیدار با حسن روحانی نیستم خبرگزاری دانشجو - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸