ایگور استیماچ سرمربی تیم سپاهان شد

استیماچ سرمربی سپاهان شد
خدمت
تابناک - ۲۱ آبان ۱۳۹۴

گزینه هدایت تیم فوتبال استقلال در ابتدای فصل پانزدهم لیگ برتر پس از انجام مذاکرات نهایی هدایت تیم فوتبال سپاهان را برعهده گرفت. براساس اعلام عضو هیات مدیره این باشگاه وی از جمعه کارش را آغاز می کند

منابع خبر
استیماچ سرمربی سپاهان شد تابناک - ۲۱ آبان ۱۳۹۴
استیماچ سرمربی سپاهان شد گویا - ۲۱ آبان ۱۳۹۴
استیماچ سرمربی سپاهان شد فردا - ۲۱ آبان ۱۳۹۴
استیماچ سرمربی سپاهان شد خدمت - ۲۱ آبان ۱۳۹۴
استیماچ سرمربی سپاهان شد خبرگزاری فارس - ۲۱ آبان ۱۳۹۴
استیماچ چهارمین سرمربی کروات تاریخ سپاهان باشگاه خبرنگاران - ۲۱ آبان ۱۳۹۴
استیماچ چهارمین سرمربی کروات تاریخ سپاهان فوتبالی‌ترین - ۲۱ آبان ۱۳۹۴
استیماچ سرمربی سپاهان شد پارس فوتبال - ۲۱ آبان ۱۳۹۴
استیماچ سرمربی سپاهان شد عصر ایران - ۲۱ آبان ۱۳۹۴