تصاویر/ ورود سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس

گزارش تصویری/ ورود سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس
خبرگزاری مهر
فرهیختگان -

تعداد بازدیدها: ۶۸

فرهیختگان آنلاین: مانوئل خوزه سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس بامدادامروز چهارشنبه وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) شد.

منابع خبر
تصاویر/ ورود سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس فرهیختگان -
تصاویر/ ورود سرمربی پرسپولیس به ایران فردا -
تصاویر: ورود سرمربی جدید تیم پرسپولیس تابناک -
گزارش تصویری/ ورود سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس خبرگزاری مهر -
تصاویر/ورود سرمربی جدید پرسپولیس جهان نیوز -