اهمیت همکاریها برای تامین ثبات منطقه

ثبات و امنیت عراق برای ایران بسیار حائز اهمیت است.
خدمت
جهان نیوز - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس‌جمهوری عراق بر ضرورت همکاری‌های مشترک به منظور تامین ثبات و امنیت در منطقه تاکید کرد.

منابع خبر
اهمیت همکاریها برای تامین ثبات منطقه جهان نیوز - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴