بهره برداری دومین پنل خورشیدی استان در آق قلا

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
منابع خبر
بهره برداری دومین پنل خورشیدی استان در آق قلا باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸