بهره برداری دومین پنل خورشیدی استان در آق قلا

باشگاه خبرنگاران -
منابع خبر
بهره برداری دومین پنل خورشیدی استان در آق قلا باشگاه خبرنگاران -