خرید میوه شب یلدا

خرید میوه شب یلدا

فردا
فردا - ۲۹ آذر ۱۳۹۱مجید عسگری پور

منابع خبر
گزارش تصویری/ خرید شب یلدا خبرگزاری مهر - ۲۹ آذر ۱۳۹۱
خرید میوه شب یلدا جهان نیوز - ۲۹ آذر ۱۳۹۱
خرید میوه شب یلدا فردا - ۲۹ آذر ۱۳۹۱