۱۵ مهر؛ مجمع عمومی فوق العاده خانه سینما

کلمه - ۲۸ شهریور ۱۳۹۲

چکیده :پس ماه ها تلاش سینماگران برای بازپس گیری خانه سینما، هیات مدیره خانه سینما آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده‌اش را برای ۱۵ مهر سال جاری منتشر کرد....

پس ماه ها تلاش سینماگران برای بازپس گیری خانه سینما، هیات مدیره خانه سینما آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده‌اش را برای ۱۵ مهر سال جاری منتشر کرد.

۲۸ شهریور این آگهی در برخی جراید منتشر شده است. در این آگهی آمده است: «مجمع عمومی فوق‌العاده موسسه خانه سینما به شماره ثبت ۷۶۷۴ رأس ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ پانزدهم مهرماه ۱۳۹۲ براساس ماده ۲۲ اساسنامه با حضور نمایندگان اصناف عضو خانه سینما و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

دستور جلسه:

۱- انتخاب هیأت مدیره و بازرس خانه سینما، ۲- بررسی پیشنهاد عضویت اصناف متقاضی عضویت در خانه سینما، ۳- بررسی و تصویب مفاد پیشنهادی برای اصلاح اساسنامه خانه سینما

محل برگزاری این مجمع عمومی که توسط هیات مدیرهٔ خانهٔ سینما منتشر شده است، سالن سیف‌الله داد خانهٔ سینما واقع در تهران: خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان شماره ۲۹ است.

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۸ شهریور ۱۳۹۲