روحانی قانون بودجه ۹۴ را برای اجرا ابلاغ کرد

تابناک - ۲۸ اسفند ۱۳۹۳

رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای اصل یکصد بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۹۴ کل کشوررا برای اجرا ابلاغ کرد. روحانی قانون بودجه ۹۴ را برای اجرا ابلاغ کرد

منابع خبر
رییس جمهوری قانون بودجه سال ۹۴ را برای اجرا ابلاغ کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ اسفند ۱۳۹۳
ابلاغ قانون بودجه ۹۴ برای اجرا عصر ایران - ۲۸ اسفند ۱۳۹۳