گفتگوی تلفنی رئیس جمهور با ابتکار/ عیادت وزیر بهداشت از رئیس سازمان محیط زیست

گفتگوی تلفنی رییس جمهور با ابتکار
تابناک
خبرگزاری فارس - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلفنی با معصومه ابتکار از وی احوالپرسی کرد؛ همچنین وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز دقایقی پیش با حضور در بیمارستان از رئیس سازمان محیط زیست عیادت کرد

منابع خبر
گفتگوی تلفنی روحانی با ابتکار عصر ایران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
گفتگوی تلفنی روحانی با ابتکار تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
گفتگوی تلفنی رییس جمهور با ابتکار تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳