و بارِ دیگر از این هر کُجا کدام گونه ای از هرکجا به سوی خودم خواهد بُرد؟ گزیر نیست از این پُرسش ام: چرا که، گرچه همه عُمرهر کجایی بوده ام، ولی

و بارِ دیگر از این هر کُجا کدام گونه ای از هرکجا به سوی خودم خواهد بُرد؟ گزیر نیست از این پُرسش ام: چرا که، گرچه همه عُمرهر کجایی بوده ام، ولی
اخبار روز
اخبار روز -

 
و بارِ دیگر از این هر کُجا
کدام گونه ای از هرکجا به سوی خودم خواهد بُرد؟
گزیر نیست از این پُرسش ام:
چرا که، گرچه همه عُمرهر کجایی بوده ام،
ولی
به هرکجا
نمی توانم مُرد.
چرا که من
نمی توانم در مرگ نیز هرکجایی باشم،
بی آن که هر جایی باشم:
یعنی
نمی توانم خواست
که همنشینِ همه جاییان
  بر برگِ این زمانی ی تاریخِ بی وفایی باشم:
یعنی
نمی توانم خواست
که، جُزبه خاکِ خونی ی یارانِ خویش،
  سر بگذارم بر زمین:
همین!

ششم خرداد۱۳۹۶،
بیدرکجای لندن

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر