ابلاغیه ارزی جدید سیف/ فروش ارز صادراتی به نرخ آزاد قانونی شد

خبرگزاری مهر - ۱۰ آذر ۱۳۹۳

معاون وزیر صنعت از ابلاغیه جدید بانک مرکزی برای فروش ارز صادرکنندگان به نرخ آزاد خبر داد

منابع خبر
ابلاغیه جدید ارزی سیف تابناک - ۱۰ آذر ۱۳۹۳