رضاصادقی برای دربی رفت امابرگشت!

رضاصادقی برای دربی رفت امابرگشت!/عکس

فردا
جهان نیوز - ۱۵ شهریور ۱۳۹۲

صادقی در جمع خبرنگاران تاکید کرد که یک پرسپولیسی است و برای حمایت از تیمش به ورزشگاه آمده است.

منابع خبر
رضاصادقی برای دربی رفت امابرگشت! جهان نیوز - ۱۵ شهریور ۱۳۹۲