امیر صباحی‌فرد: توان دفاعی ایران قابل آزمودن نیست

"من در جریان این پانزده ماه مبارزات انتخاباتی نفس گیر بارها و بارها تاکید کردم که ما برای تغییر بنیانی در ساختار سیاسی-اقتصادی و اجتماعی آمریکا مبارزه می کنیم. این مبارزه انتخاباتی نه فقط برای ریاست جمهوری آمریکا است، بلکه برای این هدف است که این تغییرات بنیانی باید با کمک توده های مردم و از پایین به بالا صورت پذیرد. بدون این مکانیسم هیچ تحول پایدار و بنیانی در این کشور اتفاق نخواهد افتاد. این تحول زمانی بازگشت ناپذیر می شود که توده های معمولی مردم مستقیما در این مبارزه برای عدالت اجتماعی درگیر شوند و از حقوق خود دفاع کنند."
اخبار روز
فردا - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: اگر امروز دشمن در ۲۰۰ مایلی تنگه هرمز متوقف شده است به خاطر قدرت بازدارندگی نیرو‌های مسلح است و می‌دانند که توان دفاعی ایران قابل آزمودن نیست

منابع خبر