شکست سیاست‌های نفتی آمریکا؛ تحریم نفتی ایران سیر صعودی قیمت نفت را به دنبال داشت

از دهه ۱۹۸۰، سیاست‌های نولیبرالی به طور گسترده‌ای مسول تضعیف رشد اقتصادی و افزایش نابرابری دربسیاری از کشورها بوده است. حتی صندوق بین‌المللی پول، یکی از نهادهای حیاتی در گسترش نولیبرالیسم، در آخرین گزارش خود‬‬‬ اظهار می‌کند که "به جای تحقق رشد، برخی از سیاست‌های نولیبرالی،« نابرابری را افزایش داده و به نوبه خود، رشد پایدار را به خطر انداخته است.»
اخبار روز
خبرگزاری میزان -

سیاست‌های نفتی آمریکا برگ دیگری از اشتباهات و محاسبات استراتژیک این کشور هستند. سیاست تحریم نفتی ایران در همین راستان قابل توضیح است

منابع خبر