راه اندازی ۴۶ سامانه الکترونیکی ثبت اسناد/ کاهش حضور ۱۵۰۰ ارباب رجوع در ادارات ثبت اسناد و املاک با راه اندازی استعلام الکترونیک

خبرگزاری میزان - ۸ تیر ۱۳۹۸

طالبی زاده با اشاره به راه اندازی ۴۶ سامانه الکترونیکی ثبتی از کاهش حضور روزانه قریب ۱۵۰۰ ارباب رجوع به ادارات ثبت اسناد و املاک خبر داد

منابع خبر