منتظر روزی هستم که با سران ایران دیدار کنم

جهان نیوز - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پس از آنکه تحریم‌های جدیدی علیه کشورمان وضع کرد، مدعی شد که خواهان مذاکره با مقامات ایران برای حصول یک توافق است

منابع خبر
منتظر روزی هستم که با سران ایران دیدار کنم جهان نیوز - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸