جنگنده های سوریه حلب را بمباران کردند

جنگنده‌های سوریه حلب را بمباران کردند
بی بی سی فارسی
پیک ایران - ۳ مرداد ۱۳۹۱

بی بی سی / جنگنده‌های ارتش سوریه مناطقی در شرق شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه را بمباران کرده‌اند.

خبرنگار بی بی سی که در نزدیکی این شهر است، می‌گوید این برای اولین بار است که از جنگنده برای عملیات در شهر حلب استفاده شده است.

مخالفان مسلح در حلب، از چند روز پیش عملیاتی را در این شهر که از پایگاه‌های اصلی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه به شمار می رود، آغاز کردند.

آنها تلاش دارند تا مناطقی در این شهر را به تصرف خود در آورند.

گزارش‌ها حاکی از شدت گرفتن درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح است و این درگیری‌ها در اطراف بخش قدیمی شهر، سنگین تر بوده است.

منابع خبر
جنگنده‌های سوریه حلب را بمباران کردند بی بی سی فارسی - ۳ مرداد ۱۳۹۱