بررسی جعبه سیاه پرواز بوئینگ ۷۳۷ مکس به دست محققان فرانسوی

خبرگزاری میزان -

محققان فرانسوی روز جمعه بررسی جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس را که در سانحه هوایی اتیوپی سقوط کرده و جان تمامی سرنشینان و خدمه پرواز را گرفته بود، آغاز کردند

منابع خبر
بررسی جعبه سیاه پرواز بوئینگ ۷۳۷ مکس به دست محققان فرانسوی خبرگزاری میزان -