آیا این آیفون ۵ است؟

آیا این آیفون 5 است؟
عصر ایران
عصر ایران -

تصویر جدیدی در یک سایت چینی منتشر شده که کیس آیفون جدید را نشان می دهد. اگر این تصویر حقیقت داشته باشد آیفون بعدی دارای نمایشگر بزرگ تری است تا حدی که به لبه های طرفی تلفن نزدیک شده است. ‏

منابع خبر
آیا این آیفون ۵ است؟ عصر ایران -