حمله به زنان فلسطینی در مسجدالاقصی

جهان نیوز - ۱۲ آبان ۱۳۹۳

در ادامه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان ۲۰ نفر دیگر از جمله چند کودک در قدس اشغالی بازداشت شدند.

منابع خبر
حمله به زنان فلسطینی در مسجدالاقصی جهان نیوز - ۱۲ آبان ۱۳۹۳