طالبان مسئولیت انفجارهای کابل را برعهده گرفت

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

گروه طالبان مسئولیت انفجارهای امروز کابل را برعهده گرفت

منابع خبر