تصاویر: موتور سواری در لاین مخالف

تصاویر: موتور سواری در لاین مخالف

تابناک
تابناک -

موتور سواری در لاین مخالف ، انجام حرکات نمایشی و کارهای خطرناک در بزرگراه شهید زین الدین تهران.

منابع خبر
موتور سواری در لاین مخالف جهان نیوز -
تصاویر: موتور سواری در لاین مخالف تابناک -