آقای بقایی این سند را هم شفاف‌سازی کند

آقای بقایی این سند را هم شفاف‌سازی کند
شفاف
شفاف - ۷ خرداد ۱۳۹۰

  نامه ای از سوی رییس دفتر رئیس جمهور خطاب به مدیر عامل بانک صنعت و معدن صادر شده و تصویر نامه شرکت سمگا به پیوست ارسال شده است. عروج: در حالی که حمید بقایی در گفتگوی اختصاصی با ایرنا عنوان نمود که شرکت سمگا یک شرکت خصوصی بوده و هیچ ارتباطی با بنده و آقای مشایی ندارد اسنادی چون سند زیر، خلاف این سخنان را اثبات می کند.در سندی که در ادامه آورده می شود در مورخ ۳/۱/۸۹ با شماره ۱۳۱۷۶، نامه ای از سوی رییس دفتر رئیس جمهور خطاب به مدیر عامل بانک صنعت و معدن صادر شده و تصویر نامه شرکت سمگا به پیوست ارسال شده است.موضوع نامه، اعلام تشکر از بانک صنعت و معدن در خصوص اعلام تشکر از همکاری های صورت گرفته است. سوال اساسی این است که مگر شرکت یاد شده نمی توانسته خود نامه را ارسال کرده و تشکر نماید؟!البته با کمی دقت متوجه می شویم که همکاری لازم انجام نشده و در پارگراف آخر نامه درخواست رسیدگی و مساعدت لازم آورده شده که خود نشان دهنده نوعی اعمال نفوذ از طریق دفتر رئیس جمهور برای این شرکت خاص است.آیا چیزی جز حمایت خاص می تواند موجب صدور این نامه شود؟!از سوی دیگر با توجه به امضای نامه که از طرف مشایی با امضای همایون حمیدی انجام گرفته می توان به حلقه های رابط این جریان پی برد حلقه هایی که سعی می کنند با سفید کردن خود نقش خود را محو نمایند.گفتنی است حمیدی که هم اکنون سرپرست سازمان ملی جوانان است از نزدیکان جریان انحرافی است. وی در مرکز جهانی سازی که از نقاط پرابهام وابسته به جریان مذکور است نیز فعالیت دارد.بر این اساس به نظر می رسد بقایی و دیگر دوستان وی که طی روزهای اخیر به دلیل افشا شدن اسناد زیادی از آنان در رابطه با تخلفات مالی، با استفاده از هر ابزار رسانه ای سعی در تخطئه رسانه های منتقد خود دارند و بدون کوچکترین سندی آنها را به انواع و اقسام اتهامات نخ نما شده متهم می کنند، ضروری است نقدا در مورد این اسناد موجود به طور شفاف موضع گیری کنند

منابع خبر