سفیر هلند به وزارت خارجه احضار شد

• احضار سفیر هلند به وزارت امور ...
ایسکا نیوز
خبر آنلاین -

سیاست > دیپلماسی  - سفیر هلند در ایران امروز توسط مدیر کل امور ایرانیان به وزارت خارجه احضار شد. به گزارش فارس سفیر هلند در ایران امروز توسط مدیر کل امور ایرانیان به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض کشورمان در رابطه با اظهارات مداخله جویانه وزیر امور خارجه این کشور به وی ابلاغ شد. در این دیدار با یادآوری قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با توزیع و قاچاق مواد مخدر نسبت به حمایت دولت هلند از افراد مجرم و دخالت در امور داخلی کشورمان هشدار داده شد. مدیر کل امور ایرانیان وزارت امور خارجه با اشاره به استقلال قوه قضائیه تأکید کرد که تمامی شهروندان جمهوری اسلامی ایران در برابر قانون یکسان بوده و اجازه داده نخواهد شد تا قاچاقچیان مواد مخدر در زیر چتر حمایتی کشورهای خارجی به اقدامات خلاف قانون و ناشایست در کشور دست بزنند. /۲۸۱۱۲.

منابع خبر
سفیر هلند به وزارت خارجه احضار شد خبر آنلاین -
سفیر هلند به وزارت خارجه احضار شد شفاف -
سفیر هلند به وزارت خارجه احضار شد خبر آنلاین -
سفیر هلند به وزارت خارجه احضار شد عصر ایران -
سفیر هلند در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد آفتاب -
سفیر هلند به وزارت امور خارجه احضار شد خبرگزاری مهر -
• احضار سفیر هلند به وزارت امور ... ایسکا نیوز -