افتتاح مرکز علوم مغز و اعصاب ایران سال آینده

مرکز علوم مغز و اعصاب ایران سال آینده افتتاح می‌شود
خدمت
تابناک -

پروفسور سمیعی از نام‌آوران ایرانی در جهان از افتتاح مرکز علوم مغز و اعصاب ایران در سال آینده در تهران خبر داد و گفت: همچنین برای نخستین بار با تکنولوژی نوینی که هنوز در جایی پیاده نشده است، یک دستگاه جدید در این مرکز استقرار می‌یابد.‎

منابع خبر
افتتاح مرکز علوم مغز و اعصاب ایران سال آینده تابناک -
مرکز علوم مغز و اعصاب ایران سال آینده افتتاح می‌شود خدمت -
پروفسور سمیعی: مرکز علوم اعصاب در تهران راه اندازی می شود عصر ایران -