آیا سازمان احیا می شود؟/از نفس انداختن سازمانی که برنامه های توسعه را به نگارش درآورد

در دنیایی که نمایشگر تعرض های سرمایه انحصارها است، سمیر امین عقیده دارد که «استراتژی های مقاومت دفاعی ناکاراست و در نهایت همواره به ناکامی و شکست می انجامد». به عقیده امین «زحمتکشان و خلق ها باید به گسترش دادن استراتژی هایی همت گمارند که امکان تعرض کردن را برای آن ها فراهم آورد
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ خرداد ۱۳۹۴

تهران - ایرنا - پایگاه اینترنتی خبرآنلاین در یادداشت دوشنبه نوشت:اکنون دولت عزم خود را بر احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزم کرده با این حال پس از گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تغییرات ماهوی در ان ایجاد نشده است.

منابع خبر