بازرسی هواپیمای ایران در فرودگاه بغداد

جهان نیوز -

وزارت حمل و نقل عراق از بازرسی یک فروند هواپیمای جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه بغداد، پایتخت عراق خبر داد.

منابع خبر
بازرسی هواپیمای ایران در فرودگاه بغداد جهان نیوز -
بازرسی هواپیمای ایران در فرودگاه بغداد عصر ایران -
بازرسی هواپیمای ایران در فرودگاه بغداد... پیک ایران -
بازرسی هواپیمای ایران در فرودگاه بغداد تابناک -