ادامه اختلاف اعضای دائم شورای امنیت بر سر سوریه

نشست کشورهای عضو شورای امنیت درباره سوریه
بی بی سی فارسی
صدای آلمان -

دیپلمات‌های پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل روز سه شنبه ۱۷ سپتامبر در مورد پیش‌نویس یک قطعنامه که خواستار نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه است، گفت‌وگو کردند. این گفت‌وگوها قرار است روز چهارشنبه ادامه پیدا کند

منابع خبر
ادامه اختلاف اعضای دائم شورای امنیت بر سر سوریه صدای آلمان -
اعضای دائم شورای امنیت نشستی در مورد سوریه تشکیل دادند رادیو فردا -
نشست کشورهای عضو شورای امنیت درباره سوریه بی بی سی فارسی -