۲۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود

بانک مرکزی موظف شد ۲۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کند
خدمت
رادیو زمانه - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

مجلس ایران در راستای تأمین نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی را موظف کرد ۲۰ درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.

منابع خبر