اطلاعیه دوم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ایران در روند بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر

اطلاعيه دوم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ایران در روند بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر
جنبش راه سبز
جنبش راه سبز -

جرس: به گزارش منابع حقوق بشری، از روز دوشنبه ۲۷ مه ۲۰۱۳ (۶ خرداد ۱۳۹۲) بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۴ خرداد ۱۳۹۲) – روز “انتخابات” دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا – ادامه خواهد یافت.  

به گزارش تارنمای فعالان در تبعید، اطلاعیه دوم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در روند بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر به شرح زیر منتشر شد:

هم میهنان عزیز،از روز دوشنبه ۲۷ مه ۲۰۱۳ (۶ خرداد ۱۳۹۲) بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۴ خرداد ۱۳۹۲) – روز “انتخابات” دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا – ادامه خواهد یافت.

از کلیه هم میهنان در تمام نقاط دنیا که به نقض حقوق بشر در ایران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حامیان آن همآهنگ کنند.

ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با “انتخابات” ریاست جمهوری و شوراها و سایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عدیده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

با توجه به دستور اجلاس ۲۳ شورای حقوق بشر، به ویژه به خاطر همزمانی با سه هفته مبارزات “انتخاباتی” در ایران کوشش خواهیم نمود که در اجلاس های موازی از جمله موارد زیر مورد توجه قرار گیرند.

حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران و حقوق سیاسی در ارتباط نزدیک با آن به ویژه حق آزادی تشکل ها و اجتماعات و آزادی بیان
وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران به ویژه اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقانونی
نقض حقوق وکلا و قضات در ایران
نقض حقوق زنان در ایران
نقض حقوق پناهندگان و مهاجران ایرانی
نقض حقوق کارگران در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به اقلیت های مذهبی در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ایران
حق برخورداری از بهداشت و سلامتی در ایران
حق برخورداری از تحصیل در ایران

همچنین بنا بر این است که یک کارگاه آموزشی حقوق بشر در یکی از دو آخر هفته موجود در این فاصله زمانی برگزار شود.

اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زیر در دسترس می باشند

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session23/Pages/ListReports.aspx

منابع خبر
پاسخگویی ایران به مواردی از نقض حقوق بشر بعد از ۱۹ سال اخبار روز -
حمایت فعالان حقوق زنان از کمپین حمایت از حقوق کارگران ندای سبز آزادی -