ژست جالب مرکل در مجلس فدرال/عکس

ژست جالب مرکل در مجلس فدرال/عکس

فردا
فردا - ۲۷ آذر ۱۳۹۲
منابع خبر
ژست جالب مرکل در مجلس فدرال جهان نیوز - ۲۷ آذر ۱۳۹۲