برد گراس‌هاپر مقابل آرائو با حضور دانیل داوری

خبرگزاری فارس -

تیم فوتبال گراس‌هاپر در هفته دهم سوپرلیگ سوئیس در حضور دانیل داوری مقابل اف.ث.آرائو برنده شد

منابع خبر
برد گراس‌هاپر مقابل آرائو در حضور داوری ورزش ۳ -
برد گراس‌هاپر مقابل آرائو با حضور دانیل داوری خبرگزاری فارس -
 برد گراس‌هاپر با داوری پارس فوتبال -
برد گراس‌هاپر مقابل آرائو با حضور دانیل داوری فوتبالی‌ترین -