قویترین‌،مسن‌ترین‌ وجوانترین عضوشورا

قویترین‌،مسن‌ترین‌ وجوانترین‌عضوشورا/عکس

فردا
جهان نیوز - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

منابع خبر