حمله تروریستی از نظر BBC چیست؟

فردا - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

کاربران و چهره‌های زیادی در فضای مجازی به برخورد دوگانه بی‌بی‌سی فارسی در حوادث تروریستی واکنش نشان دادند

منابع خبر
حمله تروریستی از نظر BBC چیست؟ فردا - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷