باشگاه فولاد خوزستان با درخواست سازمان لیگ مخالفت کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

اهواز - سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: این باشگاه درخواست سازمان لیگ مبنی بر تغییر زمان بازی این تیم با استقلال تهران را نپذیرفت.

منابع خبر
استقلال با درخواست سازمان لیگ مخالفت کرد ورزش ۳ -
فولاد با درخواست سازمان لیگ مخالفت کرد ورزش ۳ -
باشگاه فولاد خوزستان با درخواست سازمان لیگ مخالفت کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی -
مخالفت باشگاه استقلال با درخواست سازمان لیگ فوتبالی‌ترین -