بازیگر اهانت کننده به ساحت امام حسین (ع) بازداشت شد؟ +عکس

فردا - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

قرار بازداشت بازیگر اهانت کننده به ساحت امام حسین (ع) صادر شد

منابع خبر